PODMIENKY VRÁTENIA – Steve Madden Slovensko

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NEWSLETTERA A ZÍSKAJTE 15% ZĽAVU!

RÝCHLE A SPOĽAHLIVÉ DORUČENIE

POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 99,99 €

PODMIENKY VRÁTENIA


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 100 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 100 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy na náš email info@stevemadden.sk. Toto pravidlo je platné od 1.4.2024 a platí pre internetovú predajňu stevemadden.sk, nie pre kamenné predajne. 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a je zverejnený aj na našej internetovej stránke v časti Všeobecné obchodné podmienky - 2. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 100- dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Search
Close

navrhované kategórie

Váš košík

Zavrieť

Váš nákupný košík je prázdny.