PODMIENKY VRÁTENIA – Steve Madden Slovensko

Dodanie do Vianoc garantujeme pri objednávkach do 17.12. Z dôvodu kapacity pri doručení do výdajných miesto negarantujeme dodanie včas.

PODMIENKY VRÁTENIA


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy na náš email info@stevemadden.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol súčasťou Vašej objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený aj na našej internetovej stránke v časti Všeobecné obchodné podmienky - 2. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU:

  • tovar je potrebné vrátiť do 14 dní od jeho doručenia

  • tovar musí mať všetky lepky a nesmie byť nosený

  • topánky musia byť vrátene v originálnej krabici a v pôvodnom stave

  • pri doplnkovom tovare ako aj pri obuvi je potrebné vrátenie so všetkými doplnkami

    priloženými k objednávke

  • zaslaný tovar musí byť zabalený v originálnej krabici, ktorá nesmie byť nijak poškodená zákazníkom

  • krabica musí byť uložená v ochrannom obale, na ktorú sa dá označenie odosielateľa a prijímateľa

  • tovar, ktorý bol dodaný domov, je možné vrátiť prostredníctvom kuriéra, poštou alebo na našej predajni Steve Madden Aupark Bratislava

 

 

 

 

Search
Close

navrhované kategórie

Váš košík

Zavrieť

Váš nákupný košík je prázdny.